Regim special

In Romania,  firmele  cit si PFA-uri  care au ca obiect de activitate cod CAEN 6920 : Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal , sint cu REGIM SPECIAL

       Această clasă include:

       -servicii de înregistrare a  tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii

       -pregătirea  conturilor financiare

       -examinarea inregistrarilor contabile in conturi şi certificarea acurateţii lor

       -servicii de întocmire a documentelor de inregistrare si decontare a tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul statului si alte organisme financiare, atat  pentru persoane fizice cat si pentru persoane        juridice

       -activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale

Ele fiind autorizate in functie de plaja de activitate astfel de :

a) activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală ;

b) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil ;

c) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu ;

d) activităţi de expertiză contabilă;

e) activităţi de evaluare ;

f) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.

1.  Camera Consultantilor Fiscali : CCF conform OG 71/2001 actualizata , extras:

Art. 3. - (1) Activitatea de consultanta fiscala consta in:

   a) acordarea de asistenta si servicii profesionale in domeniul fiscal;

   b) acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor fiscale;

   c) certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii; 

 (2) Exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice )

   d) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;

   e) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;

   f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;

   g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala sau partilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizeaza numai de consultantii fiscali activi inscrisi in evidentele Ministerului Justitiei - Serviciul profesii juridice conexe;

   h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricaror altor persoane sau entitati interesate;

   i) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

   j) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.

  2. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania: C.E.C.C.A.R. conform potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, , extras :

ART. 6 Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

ART. 7*)  Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.