Contabilitate financiara

EXPERT CONTABIL HAVRELIUC CARMEN   ofera servicii complete de de contabilitate financiara. Reprezinta produsul cel mai solicitat de clienti. El presupune si solide cunostiinte de contabilitate si fiscalitate.

Printre altele noi oferim:

 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice unde este cazul;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Fisa de cont sau Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri,  furnizori sau clienti externi;
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.