Contabilitate de gestiune

EXPERT CONTABIL HAVRELIUC CARMEN   ofera servicii complete de de contabilitate de gestiune . 

Contabilitatea interna de gestiune are ca obiect evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucrari, servicii, precum si pe subdiviziuni organizatorice interne ale unitatii si are ca scop principal controlul factorilor de productie. Furnizeaza informatia contabila destinata utilizarii interne de catre management.

O contabilitate de gestiune bine organizata va va ajuta sa analizati costurile si rezultatele activitatii desfasurate astfel incat sa luati masuri eficiente de crestere a profitabilitatii activitatii firmei pe care o reprezentati.

Din punct de vedere fiscal, contabilitatea de gestiune are rolul de a identifica si de a justifica necesitatea efectuarii cheltuielilor aferente veniturilor inregistrate in contabilitatea financiara, astfel incat acestea sa fie incadrate la cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.

In functie de specificul activitatii desfasurate (productie, comert, prestari de servicii, etc.), contabilitatea de gestiune asigura:

  • inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, pe activitati, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de profit;
  • calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate sau obtinute, al lucrarilor executate, al serviciilor prestate, al productiei in curs de executie, al imobilizarilor in curs etc.