Audit fonduri UE

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL, membra CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI   si inregistrata in  Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori conform protocolului  CAFR- MFE ,  ofera servicii de audit fonduri europene . Procedurile de auditare folosite sunt conforme cu prevederile standardelor internationale de audit.

Serviciile de audit se efectueaza conform termenelor stipulate in contract si tinandu-se seama de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.

Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor din fonduri europene. Rambursarea cheltuielilor efectuate cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile vor putea fi eliminate doar printr-o verificare riguroasa.

Auditul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate pentru rambursare. Auditorul poate emite recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mici care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, serviciul de audit este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.

Auditorul are obligatia si responsabilitatea de a urmari toate etapele realizarii unei astfel de evaluari: planificarea, controlul, evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern, probele de audit, raportarea.

Auditul se va finaliza cu urmatoarele rapoarte:

  • analizarea si verificarea legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
  • verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
  • auditul conturilor tertelor parti;
  • confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului;
  • verificarea veniturilor Proiectului;
  • informatii privind localizarea precisa a sediului unde se afla originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi